H&S Training

Kurs pracy na wysokościachPraca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, ponieważ każdy upadek może zakończyć się poważnym urazem, a nawet śmiercią pracownika. W tym celu należy spełnić szereg procedur związanych z bezpieczeństwem pracy na wysokości. Konsekwencje naruszenia omawianych przepisów są dość surowe, dlatego organizuj pracę bezpiecznie. Chroń życie i zdrowie swoich pracowników.

Chętnie Ci w tym pomożemy!

Zapraszamy na kurs pracy na wysokościach. Szkolenie przeznaczone dla pracowników oraz osób indywidualnych. Na życzenie Klientów przeprowadzamy szkolenia w dogodnych terminach.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności:

 • bezpiecznej organizacji pracy na wysokości,
 • identyfikowania oraz oceny zagrożeń przy pracy na wysokości,
 • odpowiedniego posługiwania się sprzętem przeznaczonym do prac na wysokości.

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędzi

Dlaczego warto się szkolić?

Po szkoleniu zyskasz:

 • zwiększenie efektywności pracy,
 • zwiększenie wydajność pracowników,
 • zmniejszenie ryzyka zawodowego,
 • redukcję wypadków przy pracy,
 • wzrost świadomości zagrożeń: wiedza i umiejętności realnej oceny stanu bezpieczeństwa.

Ukończony 8 godzinny kurs pracy na wysokościach oraz zdanie egzaminu wewnętrznego umożliwia wydanie zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Zgodnie z art. 224. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami):.

 • § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
 • § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
  1. odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
  2. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

PLAN KURSÓW