H&S Training

PIERWSZA POMOC

Szkolenia z pierwszej pomocy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia organizujemy zarówno dla dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm oraz dla osób indywidualnych w dogodnych dla uczestników terminach. Szkolenia odbywają się na fantomach osoby dorosłej oraz na dziecięcym. Szkolenia przeprowadza ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem. Po zakończeniu szkolenia wystawiamy stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu.

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędziZgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

  • § 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
  • § 44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

PLAN KURSÓW