H&S Training

PLAN SZKOLEŃ

SZKOLENIA BHP

Lp. Nazwa kursu Data Godzina Miejsce
1. Szkolenie okresowe BHP - stanowiska robotnicze 14.03.2018r. 10:00 Lubartów
2. Szkolenie okresowe BHP - stanowska administracyjno - biurowe 19.03.2018r. 9:00 Lubartów
3. Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny - dla nowo zatrudnionych pracowników 23.03.2018r. 9:00 Lublin
4. Szkolenie okresowe BHP - pracodawcy i osoby kierujące pracownikami 26.03.2018r. 9:00 Lubartów
5. Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny - dla nowo zatrudnionych pracowników 28.03.2018r. 9:00 Lubartów
6. Szkolenie okresowe BHP - stanowiska robotnicze 05.04.2018r. 9:00 Lubartów
7. Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny - dla nowo zatrudnionych pracowników 06.04.2018r. 9:00 Lubartów
8. Szkolenie okresowe BHP - stanowska administracyjno - biurowe 10.04.2018r. 9:00 Lubartów
9. Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny - dla nowo zatrudnionych pracowników 20.04.2018r. 9:00 Lubartów
10. Szkolenie okresowe BHP - pracodawcy i osoby kierujące pracownikami 23.04.2018r. 9:00 Lubartów

KURSY ZAWODOWE

Lp. Nazwa kursu Data Godzina Miejsce
1. Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych (tzw. widłowe) 09.04.2018 r. 9:00 Lubartów
2. Szkolenie z obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych 16.04.2018 r. 9:00 Lubartów

PIERWSZA POMOC

Lp. Nazwa kursu Data Godzina Miejsce
1. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 19.04.2018 r. 12:00 Lubartów