H&S Training

Kurs operatora wózka widłowego

Zobacz jeszcze

OPERATOR PODESTU PRZEJEZDNEGO (kat. I P)

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (kat.II WJO)

Wózków jezdniowych używa się w wielu zakładach pracy (hale magazynowe, sklepy, centra logistyczne). Służą one przede wszystkim do precyzyjnego manewrowania ładunkiem oraz transportu towaru spaletyzowanego o większej masie, nawet na ograniczonych i wąskich przestrzeniach. Praca na wózkach jest szybsza, sprawniejsza i bezpieczniejsza niż wykonywanie ręcznie prac transportowych lub przy użyciu innych środków. Aby jednak móc obsługiwać wózki widłowe, potrzebne są zarówno odpowiednie umiejętności, jak i kwalifikacje. Właśnie dlatego specjaliści w tej dziedzinie cieszą się tak dużym zainteresowaniem na rynku pracy, nie tylko w Polsce.

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędzi

Cel szkolenia:

Kurs operatora wózka widłowego ma na celu przygotowanie absolwenta do samodzielnej i bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym poprzez przeprowadzenie zajęć w części teoretycznej oraz praktycznej zgodnie z udostępnionym programem przez Akademię UDT w Gliwicach lub zgodnie z programem uzgodnionym i zatwierdzonym przez Akademię UDT w Warszawie.

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie przygotowany do wykonywania czynności związanych z manewrowaniem urządzeniem oraz będzie posiadał umiejętności do jego codziennej obsługi.

Wiedza nabyta przez kursanta po ukończeniu szkolenia:

 • budowa i zasady prawidłowego działania wózków jezdniowych, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
 • obowiązujące przepisy bhp,
 • zasady poruszania się po terenie zakładu pracy,
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz imienne zezwolenie do kierowania wózkami jezdniowymi. Zapewniamy również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania stawiane kursantom:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych,
 • ukończony 18 rok życia,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Kurs operatora wózka widłowego prowadzony jest wg programu szkolenia opracowanego oraz udostępnionego przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach o numerze: 02/09/2016W-J oraz 02/09/2016W-P, a także wg programu zatwierdzonego przez UDT w Warszawie, który obejmuje następującą tematykę nauczania:

 • Typy stosowanych wózków,
 • Budowa wózków,
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.
 • BHP.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Bezpieczna obsługa wózka.

Zakresy uprawnień dla kat. IIWJO:

 • Kat IIWJO wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem,
 • Kat IIWJO wózki jezdniowe podnośnikowe z podestem dla operatora,
 • Kat IIIWJO wózki prowadzone z mechanicznym napędem podnoszenia.


Zgodnie z §4.1-4.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

PLAN KURSÓW