H&S Training

KURSY ZAWODOWE

Zobacz jeszcze

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (kat. II WJO)

Operator podestu przejezdnego wolnobieżnego kat.I P

Podesty ruchome służą do przemieszczania pracowników na duże wysokości, na ich stanowiska robocze. Potocznie podest ruchomy nazywa się również: zwyżką koszową, podnośnikiem koszowym lub wózkiem nożycowym.

Podesty ruchome są powszechnie stosowane do różnych dziedzinach związanych z pracą na wysokości, między innymi: przy wycince drzew, firmach budowlanych, podczas mycia okien wysokich biurowców, w firmach energetycznych, w zakładach produkcyjnych i magazynowych, w firmach działających w branży reklamowej.

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędzi

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie absolwenta do samodzielnej i bezpiecznej pracy podestem ruchomym poprzez przeprowadzenie zajęć w części teoretycznej oraz praktycznej zgodnie z naszym autorskim programem szkolenia zatwierdzonym przez Akademię UDT w Warszawie.

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie przygotowany do wykonywania czynności związanych z manewrowaniem urządzeniem oraz będzie miał umiejętności do jego codziennej obsługi.

Wiedza nabyta przez kursanta po ukończeniu szkolenia:

 • budowa i zasady prawidłowego działania podestów ruchomych, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
 • obowiązujące przepisy bhp,
 • zasady poruszania się po terenie zakładu pracy,
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zapewniamy również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania stawiane kursantom:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak dyskomfortu podczas pracy na wysokości.

Zakresy uprawnień dla kat. IP:

 • podesty ruchome przejezdne – montowane na podwoziu kołowym lub gąsienicowym,
 • podesty ruchome przejezdne przewoźne – montowane na ramie wózka przystosowanego do ciągnięcia przez samochód,
 • podesty ruchome przejezdne samojezdne - montowane na pojeździe (na ramie podwozia pojazdu).

Podział podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych:

 • Przegubowe
 • Teleskopowe
 • Przegubowo-Teleskopowe
 • Nożycowe (tzw. Zwyżki, Podesty Ruchome, Podnośniki Koszowe).

PLAN KURSÓW