H&S Training

KURSY ZAWODOWE

Oferta kursów

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (kat. II WJO)

OPERATOR PODESTU PRZEJEZDNEGO (kat. I P)

Dlaczego warto odbyć kursy zawodowe?

Sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia. Nigdy nie możemy być pewni w 100% stabilności swojej posady, dlatego warto ciągle podnosić swoje kwalifikacje, poprzez różnego rodzaju kursy zawodowe. W przypadku utraty pracy, osoby posiadające stosowne uprawnienia łatwiej znajdą odpowiednią pracę. Dodatkowo zachowując swoją dotychczasową posadę będziemy spokojniejsi, że ją zachowamy.

W cenie kursów zapewniamy:

 • ciekawie prowadzone wykłady z części teoretycznej,
 • praktyka prowadzona na profesjonalnym placu manewrowym odzwierciedlającym warunki pracy w hali magazynowej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim ważne na terenie UE,
 • po ukończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją państwową UDT (Urząd Dozoru Technicznego),

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za kursy i egzaminy na raty.


Przy grupach lub stałej współpracy możliwość rabatu! Ceny ustalane indywidualnie. Możliwość szkolenia w zakładach pracy w dogodnych dla Państwa terminach.

Część teoretyczna – pozwala uzyskać niezbędną teoretyczną wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu operatora podestu ruchomego / wózka widłowego oraz do zdania egzaminu przed komisją z UDT.

Część praktyczna – obejmuje zajęcia prowadzone na placu manewrowym lub w hali, w obecności instruktora jazdy.

Egzamin UDT – po ukończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych osoby biorące udział w kursie mają możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją z UDT.

Kursy zawodowe – dlaczego w H&S Training?

 • Profesjonalni instruktorzy i wykładowcy – dzięki odpowiednim uprawnieniom, nasza kadra może prowadzić zarówno teoretyczną, jak i praktyczną część zajęć.
 • Bezpłatny dojazd – w przypadku większych grup uczestników, koszty podróży wykładowców są wliczane w cenę kursu.
 • Znajomość bieżących zapotrzebowań rynku pracy – prowadzimy stałą kooperację z przedsiębiorstwami, które w swojej kadrze posiadają osoby z uprawnieniami zawodowymi.
 • Dostosowywanie się do preferencji klientów - szkolenie może zostać zorganizowane w dowolnie wskazanym budynku, np. w zakładzie zleceniodawcy i z wykorzystaniem posiadanych przez niego urządzeń.
 • Atrakcyjne ceny– każdy kurs podlega indywidualnej wycenie.
 • Dowolna lokalizacja– zorganizujemy szkolenie w wybranej przez klienta miejscowości na terenie woj. lubelskiego lub w innym miejscu w Polsce.
 • Wyjątkowa efektywność– dzięki rewelacyjnej organizacji kursów, niemal 100% uczestników przystępujących potem do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego bez problemu go zdaje.

PLAN KURSÓW