H&S Training

BADANIA

Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi, sprzętu elektrycznego i IT

Zakłady pracy oraz firmy usługowe, które wykorzystują w pracy elektronarzędzia stacjonarne i przenośne/ręczne powinny przeprowadzać kontrole okresowe stanu tego wyposażenia.

Ofertę tą kierujemy między innymi do:

 • zakładów pracy
 • warsztatów
 • firm monterskich
 • biur wyposażonych w sprzęt informatyczny

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędzi

Firma H&S Training przeprowadzi badania elektronarzędzi bezpośrednio u Państwa lub w siedzibie naszej firmy zgodnie z normami:

 • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego - Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • VDE 0404-1: Prüf - und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • VDE 0404-2: Prüf - und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.

Po badaniu wystawiane są stosowne protokoły z wynikami pomiarów i kwalifikacją narzędzi. Standardowo protokoły wystawiane w języku polskim. Na życzenie mogą być dwujęzyczne.

Badania za pomocą specjalistycznego wyposażenia przeprowadzają osoby mające stosowne doświadczenie i uprawnienia.

W krajach UE bezpieczeństwo w pracy coraz mocniej zyskuje na znaczeniu. Tworzone są regulacje prawne w coraz większym stopniu chroniące ludzi pod kątem bezpieczeństwa. Regulacje te dotyczą również zagadnień związanych z elektrycznością, która w przypadku zaniedbań i nieodpowiedniej kontroli staje się niebezpieczna.

Temat bezpieczeństwa elektrycznego dotyczy również urządzeń elektrycznych, narzędzi czy innego sprzętu elektrycznego. Nie powinien on pozostawać bez odpowiedniego nadzoru, a więc istnieje obowiązek postępowania zgodnie z zasadami uznanych reguł technicznych oraz przepisów BHP. Zgodnie z regulacjami prawnymi urządzenia elektryczne muszą być sprawdzane biorąc pod uwagę również wytyczne zawarte w instrukcji obsługi dołączonej przez producenta. Badanie sprzętu elektrycznego pojawia się między innymi w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach Ministra Gospodarki, ustawy o prawie budowlanym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w prawie energetycznym. Również normy PN-EN, czy VDE określają zasady wykonywania takich badań.

Warunki, w jakich często odbywa się praca elektronarzędziami można uznać za ciężkie dla używanego sprzętu dlatego też poddawanie ich kontroli okresowej jest niezbędne. Szeroki zakres przepisów, nakłada odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń i narzędzi na ich właścicieli, wprowadza zasady i obowiązki dotyczące użytkowania różnego rodzaju sprzętu elektrycznego. Przepisy te dodatkowo wskazują jako właściwe wykonywanie regularnych badań i przeglądów oraz sprawdzanie sprzętu po naprawie. Wadliwy sprzęt używany do pracy sprowadza duże niebezpieczeństwo na użytkującego i może być przyczyną również strat. Odpowiedzialność za zdarzenie związane z użytkowaniem wadliwego sprzętu bierze jego właściciel. Dlatego też należy w odpowiedni sposób i z odpowiednią częstotliwością kontrolować stan techniczny posiadanego sprzętu elektrycznego.

HS TRAINING szkolenia, kursy zawodowe, badania elektronarzędzi

Wyposażenie H&S TRAINING pozwala w pełni kontrolować stan techniczny Państwa urządzeń i narzędzi elektrycznych (również podstawowych parametrów urządzeń trójfazowych). Wykonujemy między innymi:

 • Test wstępny - oględziny badanego urządzenia
 • Pomiar rezystancji przewodu uziemienia (PE)
 • Badanie rezystancji izolacji
 • Pomiar prądu upływu obwodu spawania
 • Pomiar pierwotnego prądu upływu spawarek
 • Pomiar napięcia w stanie bez obciążenia (U0) dla spawarek
 • Pomiar prądów upływu
 • Pomiar mocy w zakresie do 3,9 kVA
 • Test przewodów IEC, przedłużaczy.